Документи про освіту

Виготовлення дублікатів документів про освітуДорожня карта для громадян щодо отримання дублікатів документів про освіту
1. Для отримання дубліката свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестата про повну загальну середню освіту, додатків до них або виправлення помилок у написанні прізвищ, імен, по батькові НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, В ЯКОМУ ВИ НАВЧАЛИСЯ Й ОТРИМАЛИ ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ.
2. Надати оголошення в друкованих засобах масової інформації, в якому мають бути зазначені назва документа,  його номер та дата видачі, на чиє ім'я виданий, яким навчальним закладом, та про визнання його недійсним. Зразок оголошення.
3. Написати письмову заяву на ім'я керівника навчального закладу, в якій зазначити причину, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, телефон (за наявності); найменування документа,  який втрачено або пошкоджено, назва навчального закладу та дата його закінчення, згода на обробку персональних даних, інші відомості, якщо Ви вважаєте їх суттєвими для видачі дубліката. Зразок заяви.
4. Разом із заявою необхідно надати:
  • копію документа про освіту, якщо така існує;
  • копію першої сторінки паспорта та свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);
  • підтвердження про оплату послуг з виготовлення дубліката (копія квитанції).
5. Сплатити послуги з виготовлення дубліката в Миколаївському регіональному “Інформаційному центрі “Освіта-сервіс” (54001, Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул.Лягіна, 20, к.27, тел. (0512) 47 57 66, 067 5156357). Копію документа про підтвердження оплати необхідно надати до навчального закладу.
6. Строк виготовлення дубліката документа про освіту становить приблизно 30 днів з моменту подання громадянином всіх необхідних документів до навчального закладу.
7. Після виготовлення й надходження дубліката документа Ви отримаєте його особисто в навчальному закладі  під підпис у Книзі видачі .

                                               Нормативне забезпечення


        Керівнику закладу загальної середньої освіти

Перелік документів, необхідних для замовлення ДУБЛІКАТА документа про освіту, які надаються особою до навчального закладу
1. Заява, де зазначаються  причина  втрати  або пошкодження Картки Документа, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання, телефон  (за  наявності);  найменування  документа,  Картку  якого втрачено або пошкоджено,  назва навчального закладу та  дата  його закінчення,  інші  відомості,  якщо  власник  Картки Документа або Замовник уважають їх суттєвими для видачі дубліката.
2.Оголошення у  друкованих засобах масової інформації за місцем проживання власника Документа, у якому мають бути зазначені назва Документа,  його номер та дата видачі,  на чиє ім'я виданий, яким навчальним закладом, та про визнання його недійсним.
3. Підтвердження про  оплату  послуг  з  виготовлення  дубліката Картки Документа (квитанцію).
При собі заявнику необхідно мати документ, що засвідчує його особу (паспорт). При замовленні дубліката громадянин дає згоду на обробку його персональних даних (у випадку, якщо  не давав навчальному закладу таку згоду раніше).
 Перелік документів, необхідних для замовлення ДУБЛІКАТА документа про освіту, які надаються до управління освіти
 1. Підтвердження замовлення навчального закладу на  виготовлення   дубліката за встановленими формами (3 екз.).
2. Копія  (ксерокопія) оригіналу Картки Документа. У разі неможливості надати копію  (ксерокопію)  Картки  Документа  - ксерокопію сторінок Книги обліку та видачі атестатів про повну загальну загальну середню освіту або свідоцтв про базову загальну середню освіту (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу).
3. Довідка про історичну назву навчального закладу на момент вручення оригіналу документа про освіту (для документів про освіту, виданих до 2005 року) (3 екз.).
4. Розпорядчі документи про встановлення правонаступництва: розпорядження, накази, рішення  (у разі ліквідації, реорганізації закладу) (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу).
5.  Копію (ксерокопію) паспорта (свідоцтва про народження) заявника 1 сторінка (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу). За необхідності з перекладом, завіреним нотаріально.
6.  Копія (ксерокопія) свідоцтва про укладення шлюбу (інші документи) в разі зміни прізвища (імені, по батькові) (3 екз., завірених печаткою та підписом керівника навчального закладу).
7.  Копія квитанції про оплату за виготовлення документа про освіту (1 екз.).
8.  Наказ про видачу дубліката (1 екз).
 Перелік документів, необхідних для замовлення ВИПРАВЛЕННЯ документа про освіту, які надаються до управління освіти
1. Підтвердження замовлення навчального закладу на виправлення документа про освіту за встановленими формами  (2 екз.).
2. Підтвердження замовлення навчального закладу на виготовлення документа про освіту за встановленими формами (для документів про освіту старого зразка – до 1999 року) (3 екз.)
3. Оригінал картки Документа про освіту (для документів нового зразка) та додаток разом з актом про зіпсований додаток.
Якщо передрук здійснюється у зв'язку зі зміною правопису прізвища, ім'я, то надається копія 1 сторінки паспорту або свідоцтва про народження (2 екз.)
4. Копія оригіналу документа про освіту та акт про його знищення ля документів про освіту старого зразка – до 1999 року) (3 екз.).
5.   Лист керівника навчального закладу про виготовлення документа про освіту (для документів про освіту старого зразка – до 1999 року) (3 екз.).
6.    Копія квитанції про оплату за виготовлення документа про освіту (1 екз.).
7.  Наказ про виправлення документа про освіту(1 екз).

Форми (зразки) документів, які необхідні для виготовлення
дубліката документа про освіту або його виправлення

Підтвердження:


Немає коментарів:

Дописати коментар